Dr Miodrag Ćurčin - About myself

I am well experienced research engineer in the field of armament. I have been working in Military Technical Institute Belgrade for more than 25 years. Since 2007 I am retired colonel of Serbian Army. I worked for many years in field of rocket and missile aerodynamics, flight dynamics and guidance and control. I graduated from Faculty of Mechanical Engineering on Belgrade University - Department of Ballistics. Master of Science I obtained on College of Aeronautics - Department of Aerodynamics, Cranfield Institute of Technology, England, and Doctor of Technical Science I obtained on Faculty of Mechanical Engineering on Belgrade. I myself, or with my associates developed several software for weapon analysis and design. During my work I have been teaching aerodynamics and external ballistics on Military academy and Mechanical faculty in Belgrade. One of my educational activity now is short courses in weapon analysis and design and measurement in armament.

Miodrag Curcin - CV

Click here for download

Ph.D. Thesis

”Guidance Law Synthesis for a Missile with Variable Dynamic Parameters and Stochastic Disturbances in Flight”, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, 2006. (”Синтеза закона вођења за ракету са нестационарним динамичким коефицијентима и случајним параметрима у лету”).

M.Sc. Thesis

”The Effect of Atmospheric Turbulence on the Dispersion of Unguided Missiles”, Cranfield College of Aeronautics, UK, 1984. (Утицај атмосферске турбуленције на растурање невођених ракета).

B.Sc. Thesis

”Analysis of Guidance and Control System of HOT Anti-tank Missile”, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, 1976. (”Анализа система вођења и управљања противтенковске ракете ХOT”).

Published Papers in Journals and Conferences

Curcin М., Harris, R.I.: The effect of atmospheric turbulence on the dispersion of unguided missiles, Aeronautical Journal, April 1986.
Curcin М.: ”Laboratories of the Military Technical Institute of the Serbia & Montenegro Army ”, 1st Central Eastern European Conference on Military Technology, Budapest, 19-20 Oct. 2005.
Curcin М.: “Утицај ваљања на углове повијања струје код пројектила” , НТП, Vol. XXXIX, 1979, бр.9.
Curcin М.: “Анализа аеродинамичких коефицијената једног пројектила типа “патка” на бази статичких испитивања модела у аеротунелу”, НТП, Vol. XXXII, 1982. бр.9.
Curcin М.: “Идентификација аеродинамичких коефицијената управљивог пројектила на основу слободних осцилација модела у аеротунелу”, НТП, Vol. XXXIV, 1984. бр.4.
Curcin М.: “Примена Rodriquez-Hamiltonovih параметара (кватерниона) у проучавању обртног кретања летелице”, НТП, Vol. XXXVI, 1986. бр.10.
Cuk D., Curcin М.: “Стабилност неких параметара кретања неупра-вљивих ракетних пројектила”, НТП, Vol. XXXVII, 1987. бр.8, с. 3-14.
Cuk D., Curcin М., Stojkovic S.: “О прецизности и избору оптималних ракетодинамичких параметара неуправљивих противоклопних пројектила”, НТП, Vol. XXXVIII, 1988. Бр.1, с. 3-10.
Curcin М., Stojkovic S.: “Један метод прорачуна равнотежне угаоне брзине обртања крилно стабилисаних пројектила”, Научно-технички преглед, Београд, Vol. XLI, бр.3, 1991, с. 20-23.
Curcin М.: “Једначина потенцијала при неустаљеном кретању летелице”, Научно-технички преглед, Vol. XLVI, бр. 1, 1991, с. 3-13.
Curcin М.: “Метод за оцену вртложности струје иза кривог ударног таласа”, Научно-технички преглед, Vol. XLIII, бр. 2, 1994, с. 1-5.
Curcin М., Sumonja S.: “Одређивање равнотежне фреквенције обртања турбинског кола анемометра”, Научно-технички преглед, 1995, Vol. XLV, бр. 10, с. 3-8.
Curcin М.: “Критичка анализа интегралних решења једначине потенцијала примењених у аеродинамици”, Научно-технички преглед, 1995, Vol. XLV, бр. 1-2, с. 3-10.
Curcin М.: “Линеаризација Kirchhoff-ове формуле за потенцијал брзине при спором кретању летелице”, Научно-технички преглед, 1996, Vol. XLVI, бр. 7, с. 3-6.
Curcin М.: “Математички модел и нумеричка симулација електромеханичког сервопокретача управљачких крила ракете”, Научно-технички преглед, 2000, Vol. L, бр. 4, с. 4-5.
Cuk D., Curcin М., Mandic S.: “Анализа угаоних грешака бесплатформног инерциjалног навигационог система применом адјунгованог система”, Научно-технички преглед, Vol. XLVIII, br.4, 1998, с. 4-5.
Curcin М.: “ Optimal Division of the Roll Angle Gyroscope Encoder for the Antitank Missile”, Научно-технички преглед, Vol.LVII, No.3-4, 2007.
Curcin М.: “Optimal Estimation of The Roll Rate of Anti-Tank Missile – Part I: Kalman Filter with Exact Model”, Scientific Technical Review, Vol.LVI, No.3-4,2006.
Curcin М.: “Optimal Estimation of The Roll Rate of Anti-Tank Missile – Part II: Kalman Filter with Exact Model”, Scientific Technical Review, Vol.LVII, No.1, 2007.
Curcin М.: “Утицај шума на одређивање аеродинамичких коефицијената управљивог пројектила” 15. Југословенски конгрес теоријске и примењене механике, Купари, 1981.
Curcin М.: “Једначина потенцијала брзина у покретном систему ко-ордината”, 8. Југословенски конгрес аерокосмонаутике”, Мостар, 1987.
Curcin М.: “Анализа једначине потенцијала брзине ваздуха у покретном систему референције”, 18. Југословенски конгрес теоријске и примењене механике, Врњачка бања, 1988.

Documents Published in Institute of Work Safety and Enviromental Protection “Belgrade”

Curcin М.: VIBROMEN - Програм за обраду и анализу вибрација у радној и животној средини и оцену утицаја на човека према стандардима ISO 2631 I-V:, A.Д. Заштита на раду и заштита животне средине ”БЕОГРАД“, 1997.
Curcin М.: Упутство за мерење вибрација, A.Д. Заштита на раду и заштита животне средине ”БЕОГРАД“, 1998.
Curcin М.: REVERB - Програм за одређивање времена реверберације у радним просторијама, дворанама и другим просторијама., A.Д. Заштита на раду и заштита животне средине ”БЕОГРАД“, 1999.
Curcin М.: “Процедура за процену мерне несигурности одређивања еквивалентних нивоа вибрациjа у радноj и животној средини” - БВП ПЦМН 5.4.3-1.1, A.Д. Заштита на раду и заштита животне средине ”БЕОГРАД“, 2001.
Curcin М.: “Процедура за процену мерне несигурности одређивања еквивалентних нивоа буке у радноj и животној средини” - БВП ПЦМН 5.4.3-2.1, A.Д. Заштита на раду и заштита животне средине ”БЕОГРАД“, 2001.
Curcin М.: “Процедура за процену мерне несигурности одређивања изолационе моћи и стандардног нивоа звучног удара” - БВП ПЦМН 5.4.3-2.3., A.Д. Заштита на раду и заштита животне средине ”БЕОГРАД“, 2001.
Curcin М.: “Процедура за процену мерне несигурности одређивања времена реверберације у радним просторијама, дворанама и другим просторијама” - БВП ПЦМН 5.4.3-2.1., A.Д. Заштита на раду и заштита животне средине ”БЕОГРАД“, 2001.

Technical Solutions and Reports Published in MTI-Belgrade (VTI-Beograd)

Beside of the above quoted reports I have engaged in six large projects which are introduced in service, and I have published myself, or as a co-author 70 scientific and engineering reports. They can be found in military automatic scientific information system (VANTIS) in VTI.